Služby

Naše střelnice Vám zajistí odborný dohled, osobám bez zbrojního průkazu poskytneme instruktora, zapůjčení zbraně a střeliva, naučíme základy střelby na asfaltové terče.
V naší nabídce je TRAP a brzy nabídneme i PARCOUR.

Trap jako střelecká disciplína se rozděluje do několika podskupin.

  • Olympijský trap
  • Univerzální trap
  • Double trap
  • Automatický trap


Naše střelnice má k dispozici automatický trap, který jako broková disciplína má 5 střeleckých stanovišť + 1 čekající. Postupně se střílí z každého stanoviště na letící asfaltový terč. Střelec má sportovní brokovou kozlici, jenž umožňuje 2 výstřely na každý terč bez dodatečného nabíjení. Střeliště je osazeno 1 automatickou vrhačkou, která mění směry letu terčů. Automatický trap je velice atraktivní v tom, že se předem nedá připravit na směr výletu. Při plné položče, tj. 25 letících holubech si každý střelec 5 x projde každé stanoviště. Pro potřeby firemních klientů se dají i položky upravovat(zkracovat), např. na 10, 15. Rovněž i vrhací zařízení se dá zastavit v jednom směru, aby byl usnadněn zásah a zvýšila se atraktivita celé soutěže. Pro skupiny od 10 střelců se dají zajistit poháry, zápisy zásahů, rozstřely ve finále atd., dle platných pravidel pro tuto brokovou disciplínu.

Dále se naše střelnice bude rozširovat o další disciplínu a sice Lovecký parcour.

Lovecký parcour je střelecké odvětví, které simuluje situace z lovu a využívá prostor terénu, (převýšení, nerovnosti, nezvyklé situace), mění se velikosti letících terčů, jenž mají i své specifické názvosloví (kachna, sluka, zajíc, vertikála) a pokouší se střelci nabídnout různé stupně obtížnosti při zásahu letícího cíle. Další rozdíl oproti trapu je, že brokovnice se nasazuje ze střeleckého postoje a není zde pevné založení jako u výše uvedené disciplíny. Parcour je rovněž i náročnější na počet vrhacích zařízení a jejich rozmístění v terénu. Někdy je lovecký parcour nazýván střelecký golf, neboť jeho provedení má jistou podobnost s tímto sportem.